RODO


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (25.05.2018).

Szanowni Państwo.
Zgodnie z wymaganiami przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, zwanego dalej RODO przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych podanych na potrzeby świadczenia usług fizjoterapeutycznych.


Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest:
  • Rehabilitacja Dzieci mgr Lidia Baron, ul. Tysiąclecia 92/84, 40-871 Katowice
    e-mail: lidia.baron@rehabilitacjadziecichorzow.pl
    wykonująca działalność gospodarczą przy ul. św Pawła 11, 41-500 Chorzów
  • Pani / Pana dane, w tym dane o stanie zdrowia, będą przetwarzane w celu świadczenia usług fizjoterapeutycznych i nie będą udostępniane innym podmiotom (nie dotyczy instytucji upoważnionych do uzyskania Państwa danych osobowych z mocy prawa).
  • Pani / Pana dane będą przechowywane do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i dokumentacji medycznej (w zależności, od tego, które z w/w zdarzeń nastąpi później).
  • Przysługuje Pani / Panu prawdo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  • W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych, decyzje dotyczące Pani / Pana danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).
  • Podanie danych osobowych w związku ze świadczeniem na Pani / Pana rzecz usług fizjoterapeutycznych jest dobrowolne ale niezbędne dla uzyskania usługi.